Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Những khúc vọng xưa - Số 88
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 241
02:00 Thế giới điện ảnh - Số 395
02:30 Today 18h
03:00 Thế giới âm nhạc - Số 249
04:00 Những khúc vọng xưa - Số 90
04:30 Today 18h (04h30)
05:00 Thế giới âm nhạc - Số 247
05:30 Chuyện nhà mình - Số 96
06:00 Vũ điệu cuộc sống - Số 3
06:30 Just for laugh 2018 - Số 15
07:00 Những khúc vọng xưa - Số 92
08:00 Duyên định kim tiền -Tập 15
09:00 Bán kết Hoa Hậu Hoàn Vũ 2019
11:00 Của hồi môn - Tập 221
12:00 Lời nguyền gia tộc - Tập 43
13:00 Vị vua huyền thoại - Tập 48
14:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 194
14:30 Tiếp sức hồi sinh - Số 331
15:00 Thần thám Bao Thanh Thiên - Tập 22
16:00 Những khúc vọng xưa 30' Ver 2018 - Số 39
16:30 Nhỏ to cùng mẹ - Số 11
17:00 Của hồi môn - Tập 222
18:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 38
19:00 Thần thám Bao Thanh Thiên - Tập 23
20:00 Lời nguyền gia tộc - Tập 44
21:00 Vị vua huyền thoại - Tập 49
22:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC - Số 1
23:00 Hành trình Bolero - Số 2