Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Những khúc vọng xưa - Số 91
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245
02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 10
02:30 Today 18h
03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244
04:00 Những khúc vọng xưa - Số 93
04:20 Today 18h (04h20)
04:40 Thế giới âm nhạc - Số 242
05:30 Chuyện nhà mình - Số 100
06:00 Vũ điệu cuộc sống - Số 3
06:30 Just for laugh 2018 - Số 39
07:00 Những khúc vọng xưa - Số 95
08:00 Hôn lễ mùa thu -Tập 15
09:00 Những khúc vọng xưa - Số 97
10:00 Thế giới điện ảnh - Số 389
10:30 Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 48
11:00 Của hồi môn - Tập 183
12:00 Lời nguyền gia tộc - Tập 5
13:00 Vị vua huyền thoại - Tập 10
14:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 31
15:00 Mặt nạ quân chủ - Tập 10
16:00 Những khúc vọng xưa 30' Ver 2018 - Số 1
16:30 Nhỏ to cùng mẹ - Số 2
17:00 Của hồi môn - Tập 184
18:00 Today 18h (18h00)
18:15 Today Life
18:30 Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 49
19:00 Mặt nạ quân chủ - Tập 11
20:00 Lời nguyền gia tộc - Tập 6
21:00 Vị vua huyền thoại - Tập 11
22:00 Hôn lễ mùa thu -Tập 16
23:00 Today 18h (23h00)
23:30 Những khúc vọng xưa 30' Ver 2018 - Số 6