Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
00:30 Heo Peppa
01:00 Zak phiêu lưu ký
01:30 Pororo và những người bạn
02:00 Những bài học thú vị
02:30 Badanamu - Biệt đội lí lắc
03:00 Zak phiêu lưu ký (03h00)
03:30 Heo Peppa (03h30)
04:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc (04h00)
04:30 Heo Peppa (04h30)
05:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc (05h00)
05:30 Pinkfong
06:00 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc (06h00)
06:30 Heo Peppa (06h30)
07:00 Pororo và những người bạn (07h00)
07:30 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc (07h30)
08:00 Biệt đội Badanamu
08:30 Thám tử lừng danh Conan
09:00 Huyền thoại đôi cánh
09:30 Huyền thoại đôi cánh (09h30)
10:00 Badanamu - Biệt đội lí lắc (10h00)
10:30 Pororo và những người bạn (10h30)
11:00 Rồng rắn lên mây Hai cô gái và cục bướu
11:30 Thú cưng tàng hình
13:30 Zak phiêu lưu ký (13h30)
14:00 Thám tử lừng danh Conan (14h00)
14:30 Những bài học thú vị (14h30)
15:00 Biệt đội Badanamu (15h00)
15:30 Badanamu - Biệt đội lí lắc (15h30)
16:00 Heo Peppa (16h00)
16:30 Cô bé Masha và Chú gấu xiếc (16h30)
17:00 Zak phiêu lưu ký (17h00)
17:30 Pororo và những người bạn (17h30)
18:00 Chuyến phiêu lưu của Maru
18:30 Badanamu - Biệt đội lí lắc (18h30)
19:00 Rồng rắn lên mây Hai cô gái và cục bướu (19h00)
19:30 Thám tử lừng danh Conan (19h30)
20:00 Thú cưng tàng hình (20h00)
22:00 Rock học đường
22:30 Huyền thoại đôi cánh (22h30)
23:00 Huyền thoại đôi cánh (23h00)
23:30 Badanamu - Biệt đội lí lắc (23h30)