Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Zak phiêu lưu ký
00:30 Những bài học thú vị
01:00 Thám tử lừng danh Conan
01:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai
02:00 Những bài học thú vị (02h00)
02:30 Thủ lĩnh thẻ bài
03:00 Những bài học thú vị (03h00)
03:30 Heo Peppa
04:00 Pinkfong
04:30 Những bài học thú vị (04h30)
05:00 Pinkfong (05h00)
05:30 Zak phiêu lưu ký (05h30)
06:00 Pinkfong (06h00)
06:30 Những bài học thú vị (06h30)
07:00 Zak phiêu lưu ký (07h00)
07:30 Pinkfong (07h30)
08:00 Heo Peppa (08h00)
08:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai (08h30)
09:00 Thám tử lừng danh Conan (09h00)
09:30 Rồng rắn lên mây Cậu bé thông minh
10:00 Thủ lĩnh Tsubasa
10:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai (10h30)
11:00 Mẹ hổ, bố mèo
12:00 Rock học đường
12:30 Những bài học thú vị (12h30)
13:00 Tôi là Frankie
13:30 Gia đình kẹo dẻo Jolly Polly
14:00 Kuroko - Tuyển thủ vô hình
14:30 Thủ lĩnh Tsubasa (14h30)
15:00 Rock học đường (15h00)
15:30 Rồng rắn lên mây Cậu bé thông minh (15h30)
16:00 Zak phiêu lưu ký (16h00)
16:30 Pinkfong (16h30)
17:00 Heo Peppa (17h00)
17:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai (17h30)
18:00 Thám tử lừng danh Conan (18h00)
18:30 Rồng rắn lên mây Của thiên trả địa
19:00 Thủ lĩnh Tsubasa (19h00)
19:30 Những bài học thú vị (19h30)
20:00 Rock học đường (20h00)
20:30 Tôi là Frankie (20h30)
21:00 Mẹ hổ, bố mèo (21h00)
22:00 Thủ lĩnh thẻ bài (22h00)
22:30 Gia đình kẹo dẻo Jolly Polly (22h30)
23:00 Thủ lĩnh Tsubasa (23h00)
23:30 Kuroko - Tuyển thủ vô hình (23h30)