Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 An toàn giao thông TP
00:30 Khoa học công nghệ
01:00 Chương trình tổng hợp
01:20 Chương trình VHNTTG
01:50 Bản tin thời sự tổng hợp
02:15 Chương trình văn nghệ
03:00 Chương trình thiếu nhi
03:25 Chuyện nghề
03:40 Rao vặt
03:55 Phóng sự tài liệu
04:25 Phóng sự liên hoan phim Kết nối người và việc
04:50 Món ngon quê Việt
05:20 Chương trình ca nhạc
05:55 Kênh hiệu HTV1
06:05 Chương trình 60 giây
06:35 Món ngon quê Việt (06h35)
07:00 Bản tin buổi sáng-HTV9
07:15 An toàn giao thông TP (07h15)
07:45 Chương trình 60 giây (07h45)
08:15 Khoa học công nghệ (08h15)
08:45 Phóng sự Liên hoan phim
09:15 Phóng sự liên hoan phim - Kết nối người và việc
09:40 Chương trình VHNTTG (09h40)
10:05 Chương trình thiếu nhi (10h05)
10:35 Chương trình tổng hợp (10h35)
10:55 Chuyện nghề (10h55)
11:15 Phim truyện Việt Nam
12:00 Phóng sự tài liệu (12h00)
12:30 Chương trình ca nhạc (12h30)
13:00 Bản tin trưa-HTV9
13:15 Chương trình “Chuyện 12g”
14:00 Rao vặt (14h00)
14:15 Chương trình văn nghệ (14h15)
15:10 Phóng sự
15:35 Khoa học công nghệ (15h35)
16:05 Phóng sự Liên hoan phim (16h05)
16:15 Chương trình tổng hợp (16h15)
16:25 HTV giới thiệu
16:40 Thông tin dân sự-Rao vặt
16:50 An toàn giao thông TP (16h50)
17:00 Kết nối người và việc
17:05 HTV giới thiệu (17h05)
17:35 Chương trình thiếu nhi (17h35)
17:50 Thể thao tổng hợp
18:00 Thông tin y tế
18:30 Rao vặt (18h30)
19:00 Chương trình VHNTTG (19h00)
19:15 Phóng sự tài liệu (19h15)
19:30 Chương trình ca nhạc (19h30)
20:00 Bản tin thời sự tổng hợp (20h00)
20:30 HTV giới thiệu (20h30)
21:00 Chương trình thời sự-HTV9
21:30 Chương trình văn nghệ (21h30)
22:05 Thế giới 24G-HTV7
23:00 Thông tin y tế (23h00)
23:30 Chương trình VHNTTG (23h30)