Thời gian Chương trình Tên chương trình
02:35 UNKNOWN : KHÔNG NHÂN DẠNG
04:25 RENEGADES : NHỮNG KẺ NỔI LOẠN
06:05 ENTRAPMENT : GIĂNG BẪY
07:55 KATY PERRY: PART OF ME : KATY PERRY: MỘT PHẦN TRONG TÔI
09:30 HOW TO LOSE A GUY IN 10 DAYS : CÁCH ĐÁNH MẤT MỘT CHÀNG TRAI TRONG 10 NGÀY
11:25 THE BOURNE SUPREMACY : UY LỰC CỦA BOURNE
13:15 THE BOURNE ULTIMATUM : TỐI HẬU THƯ CỦA BOURNE
15:10 13 GOING ON 30 : TUỔI 13 BIẾN THÀNH 30
16:45 THE AVENGERS (2012) : BIỆT ĐỘI BÁO THÙ (2012)
19:05 DOCTOR STRANGE : BÁC SĨ STRANGE
21:00 SECOND ACT
22:45 WATCHMEN S1 : NHỮNG NGƯỜI CANH GIỮ 109
23:45 CRAZY RICH ASIANS : GIỚI SIÊU GIÀU CHÂU Á