Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:50 WATCHMEN S101
01:50 AMERICAN BEAUTY : VẺ ĐẸP MỸ
03:50 GOOD WILL HUNTING : WILL HUNTING TÀI GIỎI
05:50 BETWEEN WORLDS : GIỮA CÁC THẾ GIỚI
07:15 THE SPIDERWICK CHRONICLES : BIÊN NIÊN SỬ SPIDERWICK
08:50 THE HOUSE : NHÀ CÁI
10:15 CHEAPER BY THE DOZEN 2 : ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH PHẦN 2
11:50 UNBREAKABLE : KHÔNG THỂ KHUẤT PHỤC
13:35 THE DARK KNIGHT : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM
16:05 SMALLFOOT
17:40 NACHO LIBRE : NACHO TỰ DO
19:10 THE ITALIAN JOB (2003) : PHI VỤ ITALIA
21:00 THE AVENGERS (2012) : BIỆT ĐỘI BÁO THÙ (2012)
23:20 THE TEENAGE PSYCHIC S204: 通靈少女 2 : THIẾU NỮ NGOẠI CẢM 204