Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:30 The John Dykes Show
01:00 FOX Sports FC
01:30 Bundesliga 2019/20 Weekly
02:00 In Focus
02:10 In Focus (02h10)
02:20 Bundesliga 2019/20
04:30 Gearing Up
05:00 UFC Now
06:00 The John Dykes Show (06h00)
06:30 FOX Sports FC (06h30)
07:00 Ao 2019 Women's Review : Naomi Osaka - The Pride Of Asia
08:00 Ao 2019 Men's Review : Novak Djokovic - Seventh Heaven
09:00 UFC Now (09h00)
10:00 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2019 : Race Review
10:30 Goals!
11:00 The John Dykes Show (11h00)
11:30 FOX Sports FC (11h30)
12:00 Bundesliga 2019/20 (12h00)
14:00 AFC Double Strike Highlights
15:00 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2019 : Highlights
16:00 Bundesliga 2019/20 (16h00)
18:00 AFC Double Strike Highlights (18h00)
19:00 Goals! (19h00)
19:30 Bundesliga 2019/20 Weekly (19h30)
20:00 The John Dykes Show (20h00)
20:30 FOX Sports FC (20h30)
21:00 FOX SPORTS Live
21:20 Bundesliga 2019/20 (21h20)
23:30 FOX SPORTS Live (23h30)