Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:55 Phim phiêu lưu SỐ 21 PHỐ JUMP/ 21 JUMP STREET
02:50 Phim phiêu lưu VŨ KHÍ CHẾT NGƯỜI 4/ LETHAL WEAPON 4
05:05 Phim hài 10 ĐIỀU EM GHÉT Ở ANH/ 10 THINGS I HATE ABOUT YOU
06:50 Phim khoa học viễn tưởng MÁY BAY TỰ HÀNH/ HOVER
08:25 Phim kinh dị MANTICORE/ MANTICORE
10:05 Phim khoa học viễn tưởng NHỮNG KẺ ĐỘT NHẬP/ SNEAKERS
12:20 Phim phiêu lưu HIẾM MUỘN (2017)/ INCONCEIVABLE (2017)
14:15 Phim phiêu lưu VŨ KHÍ CHẾT NGƯỜI 4/ LETHAL WEAPON 4 (14h15)
16:30 Phim phiêu lưu MIỀN TÂY HOANG DÃ/ WILD WILD WEST
18:25 Phim kinh dị GIÁC QUAN THỨ SÁU/ THE SIXTH SENSE
20:20 Phim phiêu lưu CUỘC CHƠI CÔNG BẰNG/ FAIR GAME
22:00 Phim kinh dị VÙNG ĐẤT MA QUÁI: TUYỆT CHỦNG/ RESIDENT EVIL: EXTINCTION
23:45 Phim tâm lý MIỀN HƯ ẢO 109/ THE TWILIGHT ZONE S109: THE BLUE SCORPION