Thời gian Chương trình Tên chương trình
01:15 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
02:10 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
03:05 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
04:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) (04h00)
05:00 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) (05h00)
06:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) (06h00)
06:50 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) (06h50)
07:40 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
08:30 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
09:20 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) (09h20)
10:10 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) (10h10)
11:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
11:50 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) (11h50)
12:45 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) (12h45)
13:40 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU (13h40)
14:35 SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1) (14h35)
15:30 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3) (15h30)
16:20 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8) (16h20)
17:10 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9) (17h10)
18:05 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7) (18h05)
19:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
19:55 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
20:50 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15)
21:45 PAUL BLART: MALL COP : PAUL BLART: CẢNH SÁT KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
23:30 BRITAIN'S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)