Trực tiếp 24H
KQXSXSMBXSMNXSMTVietlott

Mega 645Max 4D

Kết quả xổ số Vietlott Thứ 4, ngày 18/09/2019

Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4, ngày 18/09/2019

Kỳ quay thưởng #00494
Xổ xố Mega 6/45 - XS Mega 6/45 Thứ 4
030913171920

94.535.082.000

Loại hình XS

Kết quả xổ số Vietlott


Chi tiết giải thưởng & số người trúng giải
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
GĐB (Jackpot) Trùng 6 số 0 94.535.082.000
G1 Trùng 5 số 66 10.000.000
G2 Trùng 4 số 2751 300.000
G3 Trùng 3 số 38019 30.000

Kết quả xổ số Vietlott Thứ 3, ngày 17/09/2019

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 3, ngày 17/09/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
Mã XS Kỳ quay thưởng: #00440
Xổ xố Max 4D - XS Max 4D Thứ 3
G1 5432 11-0-0-0-59
G2 4588-4073 5-0-0-12-23
G3 8751-6359-4856 30-0-0-0-219
GKK 1 X432 55
GKK 2 XX32 653

Kết quả xổ số Vietlott

Kết quả xổ số Vietlott Thứ 3, ngày 17/09/2019

Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3, ngày 17/09/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
Mã XS Kỳ quay thưởng: #00332
Xổ xố Power 6/55 - XS Power 6/55 Thứ 3
G1 03-14-26-38-43-47-10 0 67.885.940.550
G2 Trùng 5 số và số đặc biệt 0 3.378.929.300
G3 Trùng 5 số 12 40.000.000
GKK 1 Trùng 4 số 637 500.000
GKK 2 Trùng 3 số 12121 50.000

Kết quả xổ số Vietlott

Kết quả xổ số Vietlott Chủ nhật, ngày 15/09/2019

Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 15/09/2019

Kỳ quay thưởng #00493
Xổ xố Mega 6/45 - XS Mega 6/45 Chủ nhật
080928333543

89.344.198.000

Loại hình XS

Kết quả xổ số Vietlott


Chi tiết giải thưởng & số người trúng giải
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
GĐB (Jackpot) Trùng 6 số 0 89.344.198.000
G1 Trùng 5 số 33 10.000.000
G2 Trùng 4 số 1737 300.000
G3 Trùng 3 số 31595 30.000

Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 14/09/2019

Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7, ngày 14/09/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
Mã XS Kỳ quay thưởng: #00331
Xổ xố Power 6/55 - XS Power 6/55 Thứ 7
G1 10-36-42-44-45-54-14 0 66.202.794.750
G2 Trùng 5 số và số đặc biệt 0 3.191.913.100
G3 Trùng 5 số 7 40.000.000
GKK 1 Trùng 4 số 412 500.000
GKK 2 Trùng 3 số 10149 50.000

Kết quả xổ số Vietlott

Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 14/09/2019

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 7, ngày 14/09/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
Mã XS Kỳ quay thưởng: #00439
Xổ xố Max 4D - XS Max 4D Thứ 7
G1 9015 7-0-0-0-44
G2 5470-1704 2-0-0-0-36
G3 0022-1908-1324 16-0-10-0-110
GKK 1 X015 53
GKK 2 XX15 518

Kết quả xổ số Vietlott

Kết quả xổ số Vietlott Thứ 6, ngày 13/09/2019

Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 6, ngày 13/09/2019

Kỳ quay thưởng #00492
Xổ xố Mega 6/45 - XS Mega 6/45 Thứ 6
021517253038

84.031.956.000

Loại hình XS

Kết quả xổ số Vietlott


Chi tiết giải thưởng & số người trúng giải
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
GĐB (Jackpot) Trùng 6 số 0 84.031.956.000
G1 Trùng 5 số 34 10.000.000
G2 Trùng 4 số 1616 300.000
G3 Trùng 3 số 27028 30.000

Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 12/09/2019

Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5, ngày 12/09/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
Mã XS Kỳ quay thưởng: #00330
Xổ xố Power 6/55 - XS Power 6/55 Thứ 5
G1 18-29-32-33-45-49-40 0 64.475.576.850
G2 Trùng 5 số và số đặc biệt 1 3.179.297.550
G3 Trùng 5 số 7 40.000.000
GKK 1 Trùng 4 số 524 500.000
GKK 2 Trùng 3 số 10196 50.000

Kết quả xổ số Vietlott

Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 12/09/2019

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 5, ngày 12/09/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
Mã XS Kỳ quay thưởng: #00438
Xổ xố Max 4D - XS Max 4D Thứ 5
G1 8647 4-0-0-0-36
G2 6967-1998 8-0-0-37-0
G3 6083-2037-8347 10-0-0-0-73
GKK 1 X647 23
GKK 2 XX47 334

Kết quả xổ số Vietlott

Kết quả xổ số Vietlott Thứ 4, ngày 11/09/2019

Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4, ngày 11/09/2019

Kỳ quay thưởng #00491
Xổ xố Mega 6/45 - XS Mega 6/45 Thứ 4
212529323435

78.841.975.000

Loại hình XS

Kết quả xổ số Vietlott


Chi tiết giải thưởng & số người trúng giải
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
GĐB (Jackpot) Trùng 6 số 0 78.841.975.000
G1 Trùng 5 số 27 10.000.000
G2 Trùng 4 số 1311 300.000
G3 Trùng 3 số 24917 30.000