Trực tiếp 24H
KQXSXSMBXSMNXSMTVietlott

Mega 645Max 4D

Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4, ngày 18/09/2019

Kỳ quay thưởng #00494
Xổ xố Mega 6/45 - XS Mega 6/45 Thứ 4
030913171920

94.535.082.000

Loại hình XS

Kết quả xổ số Vietlott


Chi tiết giải thưởng & số người trúng giải
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
GĐB (Jackpot) Trùng 6 số 0 94.535.082.000
G1 Trùng 5 số 66 10.000.000
G2 Trùng 4 số 2751 300.000
G3 Trùng 3 số 38019 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 15/09/2019

Kỳ quay thưởng #00493
Xổ xố Mega 6/45 - XS Mega 6/45 Chủ nhật
080928333543

89.344.198.000

Loại hình XS

Kết quả xổ số Vietlott


Chi tiết giải thưởng & số người trúng giải
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
GĐB (Jackpot) Trùng 6 số 0 89.344.198.000
G1 Trùng 5 số 33 10.000.000
G2 Trùng 4 số 1737 300.000
G3 Trùng 3 số 31595 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 6, ngày 13/09/2019

Kỳ quay thưởng #00492
Xổ xố Mega 6/45 - XS Mega 6/45 Thứ 6
021517253038

84.031.956.000

Loại hình XS

Kết quả xổ số Vietlott


Chi tiết giải thưởng & số người trúng giải
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
GĐB (Jackpot) Trùng 6 số 0 84.031.956.000
G1 Trùng 5 số 34 10.000.000
G2 Trùng 4 số 1616 300.000
G3 Trùng 3 số 27028 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4, ngày 11/09/2019

Kỳ quay thưởng #00491
Xổ xố Mega 6/45 - XS Mega 6/45 Thứ 4
212529323435

78.841.975.000

Loại hình XS

Kết quả xổ số Vietlott


Chi tiết giải thưởng & số người trúng giải
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
GĐB (Jackpot) Trùng 6 số 0 78.841.975.000
G1 Trùng 5 số 27 10.000.000
G2 Trùng 4 số 1311 300.000
G3 Trùng 3 số 24917 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 08/09/2019

Kỳ quay thưởng #00490
Xổ xố Mega 6/45 - XS Mega 6/45 Chủ nhật
060911262836

73.447.486.500

Loại hình XS

Kết quả xổ số Vietlott


Chi tiết giải thưởng & số người trúng giải
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
GĐB (Jackpot) Trùng 6 số 0 73.447.486.500
G1 Trùng 5 số 51 10.000.000
G2 Trùng 4 số 2138 300.000
G3 Trùng 3 số 28471 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 6, ngày 06/09/2019

Kỳ quay thưởng #00489
Xổ xố Mega 6/45 - XS Mega 6/45 Thứ 6
020413152631

69.609.684.500

Loại hình XS

Kết quả xổ số Vietlott


Chi tiết giải thưởng & số người trúng giải
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
GĐB (Jackpot) Trùng 6 số 0 69.609.684.500
G1 Trùng 5 số 50 10.000.000
G2 Trùng 4 số 1516 300.000
G3 Trùng 3 số 23372 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4, ngày 04/09/2019

Kỳ quay thưởng #00488
Xổ xố Mega 6/45 - XS Mega 6/45 Thứ 4
010911233037

65.623.409.000

Loại hình XS

Kết quả xổ số Vietlott


Chi tiết giải thưởng & số người trúng giải
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
GĐB (Jackpot) Trùng 6 số 0 65.623.409.000
G1 Trùng 5 số 36 10.000.000
G2 Trùng 4 số 1325 300.000
G3 Trùng 3 số 22657 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 01/09/2019

Kỳ quay thưởng #00487
Xổ xố Mega 6/45 - XS Mega 6/45 Chủ nhật
050714162940

61.531.051.000

Loại hình XS

Kết quả xổ số Vietlott


Chi tiết giải thưởng & số người trúng giải
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
GĐB (Jackpot) Trùng 6 số 0 61.531.051.000
G1 Trùng 5 số 17 10.000.000
G2 Trùng 4 số 1178 300.000
G3 Trùng 3 số 20097 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 6, ngày 30/08/2019

Kỳ quay thưởng #00486
Xổ xố Mega 6/45 - XS Mega 6/45 Thứ 6
050622232544

57.561.110.500

Loại hình XS

Kết quả xổ số Vietlott


Chi tiết giải thưởng & số người trúng giải
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
GĐB (Jackpot) Trùng 6 số 0 57.561.110.500
G1 Trùng 5 số 24 10.000.000
G2 Trùng 4 số 1367 300.000
G3 Trùng 3 số 22476 30.000

Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4, ngày 28/08/2019

Kỳ quay thưởng #00485
Xổ xố Mega 6/45 - XS Mega 6/45 Thứ 4
010412141930

53.879.797.500

Loại hình XS

Kết quả xổ số Vietlott


Chi tiết giải thưởng & số người trúng giải
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
GĐB (Jackpot) Trùng 6 số 0 53.879.797.500
G1 Trùng 5 số 39 10.000.000
G2 Trùng 4 số 1275 300.000
G3 Trùng 3 số 20001 30.000