Trực tiếp 24H
KQXSXSMBXSMNXSMTVietlott

Mega 645Max 4D

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 3, ngày 17/09/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
Mã XS Kỳ quay thưởng: #00440
Xổ xố Max 4D - XS Max 4D Thứ 3
G1 5432 11-0-0-0-59
G2 4588-4073 5-0-0-12-23
G3 8751-6359-4856 30-0-0-0-219
GKK 1 X432 55
GKK 2 XX32 653

Kết quả xổ số Vietlott

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 7, ngày 14/09/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
Mã XS Kỳ quay thưởng: #00439
Xổ xố Max 4D - XS Max 4D Thứ 7
G1 9015 7-0-0-0-44
G2 5470-1704 2-0-0-0-36
G3 0022-1908-1324 16-0-10-0-110
GKK 1 X015 53
GKK 2 XX15 518

Kết quả xổ số Vietlott

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 5, ngày 12/09/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
Mã XS Kỳ quay thưởng: #00438
Xổ xố Max 4D - XS Max 4D Thứ 5
G1 8647 4-0-0-0-36
G2 6967-1998 8-0-0-37-0
G3 6083-2037-8347 10-0-0-0-73
GKK 1 X647 23
GKK 2 XX47 334

Kết quả xổ số Vietlott

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 3, ngày 10/09/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
Mã XS Kỳ quay thưởng: #00437
Xổ xố Max 4D - XS Max 4D Thứ 3
G1 6354 17-0-0-0-57
G2 4577-7019 2-0-0-6-30
G3 3075-0407-9494 68-0-3-4-22
GKK 1 X354 23
GKK 2 XX54 340

Kết quả xổ số Vietlott

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 7, ngày 07/09/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
Mã XS Kỳ quay thưởng: #00436
Xổ xố Max 4D - XS Max 4D Thứ 7
G1 4916 5-0-0-0-36
G2 6266-1301 3-16-0-21-0
G3 0312-6234-6619 10-0-0-20-56
GKK 1 X916 31
GKK 2 XX16 246

Kết quả xổ số Vietlott

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 5, ngày 05/09/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
Mã XS Kỳ quay thưởng: #00435
Xổ xố Max 4D - XS Max 4D Thứ 5
G1 0250 1-0-0-34-0
G2 0511-6755 7-0-0-73-0
G3 6728-5843-0446 24-0-0-12-69
GKK 1 X250 55
GKK 2 XX50 359

Kết quả xổ số Vietlott

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 3, ngày 03/09/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
Mã XS Kỳ quay thưởng: #00434
Xổ xố Max 4D - XS Max 4D Thứ 3
G1 6853 3-0-0-0-58
G2 5725-8742 3-0-0-40-62
G3 8237-4738-8175 15-0-0-0-117
GKK 1 X853 26
GKK 2 XX53 355

Kết quả xổ số Vietlott

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 7, ngày 31/08/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
Mã XS Kỳ quay thưởng: #00433
Xổ xố Max 4D - XS Max 4D Thứ 7
G1 0252 4-0-0-12-0
G2 1930-2869 12-0-0-0-61
G3 6433-9537-7901 9-0-0-17-70
GKK 1 X252 46
GKK 2 XX52 789

Kết quả xổ số Vietlott

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 5, ngày 29/08/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
Mã XS Kỳ quay thưởng: #00432
Xổ xố Max 4D - XS Max 4D Thứ 5
G1 2367 3-0-0-0-54
G2 8951-2473 17-0-0-0-63
G3 6952-1636-1077 9-0-0-39-23
GKK 1 X367 44
GKK 2 XX67 355

Kết quả xổ số Vietlott

Kết quả xổ số Max 4D Thứ 3, ngày 27/08/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VNĐ)
Mã XS Kỳ quay thưởng: #00431
Xổ xố Max 4D - XS Max 4D Thứ 3
G1 8123 1-0-0-0-39
G2 7962-1873 6-0-0-0-63
G3 4012-9328-4545 21-0-14-0-59
GKK 1 X123 47
GKK 2 XX23 467

Kết quả xổ số Vietlott